นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้ถือลิขสิทธิ์:

สื่อทั้งหมดนำมาจากโอเพ่นซอร์สที่นำเสนอบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และมีจุดประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ตัวละครและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

บทความ คำอธิบายประกอบ และหมายเหตุบนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิ์ของบทความนั้นเป็นของเจ้าของทรัพยากร ห้ามใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ลิขสิทธิ์

การบริหารทรัพยากรมีทัศนคติเชิงลบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยใช้แหล่งข้อมูลนี้ เราขอให้คุณแจ้งบริการร้องเรียนทางอีเมลทันที e-mail

ข้อความของคุณจะได้รับการพิจารณาโดยไม่ล้มเหลว และคุณจะได้รับการตอบกลับ (ไปยังอีเมลที่ระบุในจดหมาย) เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา

เพื่อเร่งการพิจารณาใบสมัคร โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ทันที:

  • ที่อยู่ของหน้าเว็บไซต์ซึ่งในความเห็นของคุณละเมิดลิขสิทธิ์
  • ชื่อนามสกุลและอีเมลของคุณ
  • เอกสารลิขสิทธิ์.

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ไซต์รวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยระบบของบุคคลที่สาม

Google Analytics และ Google Adsense (Google LLC)

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google LLC (“Google”) Google AdSense เป็นบริการโฆษณาตามบริบทจาก Google ที่วางโฆษณาแบบข้อความและรูปภาพบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยอัตโนมัติ Google ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาเพื่อบันทึกและวิเคราะห์การกระทำของผู้ใช้เพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์และการส่งต่อไปยังบริการอื่นๆ ของ Google
Google อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้เพื่อสร้างโฆษณาสำหรับเครือข่ายโฆษณาของตนเองตามความสนใจและความชอบของผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง

สถานที่ของการประมวลผล: สหรัฐอเมริกา - นโยบายความเป็นส่วนตัว - ยกเลิก ผู้เข้าร่วมโปรแกรม "Privacy Shield" ผู้ใช้สามารถปิดการแสดงโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ในส่วนการตั้งค่าการตั้งค่าการโฆษณา