Polityka prywatności

Dla posiadaczy praw autorskich:

Wszystkie materiały pochodzą z otwartych źródeł, prezentowane w serwisie do osobistego, niekomercyjnego użytku i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Zarejestrowane postacie i znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Artykuły, adnotacje i notatki na stronie są objęte prawami autorskimi, prawa do nich należą do właścicieli zasobu. Zabrania się ich używania bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

prawa autorskie

Administracja zasobu ma negatywny stosunek do naruszania praw autorskich. W związku z tym, jeśli jesteś posiadaczem praw autorskich do wyłącznych praw majątkowych, a Twoje prawa są naruszane w taki czy inny sposób przy użyciu tego zasobu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Działu Reklamacji drogą e-mail

Twoja wiadomość zostanie bezbłędnie rozpatrzona i otrzymasz odpowiedź (na wskazany w piśmie e-mail) o wynikach podjętych działań w związku z domniemanym naruszeniem praw wyłącznych.

Aby przyspieszyć rozpatrzenie wniosku prosimy o niezwłoczne podanie następujących danych:

  • adres strony internetowej, która Twoim zdaniem narusza prawa autorskie;
  • Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail;
  • Dokument dotyczący praw autorskich.

Polityka przetwarzania danych osobowych

Witryna zbiera i przetwarza dane przez systemy firm trzecich.

Google Analytics i Google Adsense (Google LLC)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC („Google”). Google AdSense to kontekstowa usługa reklamowa firmy Google, która automatycznie umieszcza reklamy tekstowe i graficzne w witrynach odpowiednich do kontekstu. Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe do rejestrowania i analizowania działań użytkowników w celu przygotowania raportów z funkcjonowania Serwisu oraz ich późniejszej transmisji do innych usług Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane Osobowe w celu generowania reklam własnej sieci reklamowej w oparciu o zainteresowania i preferencje konkretnego użytkownika.

Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Rezygnacja. Uczestnik programu „Tarcza Prywatności”. Użytkownicy mogą wyłączyć wyświetlanie spersonalizowanych reklam w sekcji Ustawienia preferencji reklamowych.